One Minute Manager

$6.00

អ្នក និពន្ធ: Ken Blanchar, Raving Fans, Raving Fans, Eunice Parisi-Carew
ដឹក ជញ្ជូន -5000 ៛ សម្រាប់ ទី តាំង ស្ថិត នៅ កណ្តាល ក្រុង ភ្នំពេញ

-6000៛ សម្រាប់ ទី តាំង ស្ថិតខេត្ត

ទំព័រ 111

មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេដែលគំនិតនៃការសហការជាក្រុមនៅកន្លែងធ្វើការមានសារៈសំខាន់ចំពោះដំណើរការនៃភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័នមួយ។ សៀវភៅដែលលក់ដាច់បំផុតរបស់លោក Ken Blanchard រួមជាមួយលោក Raving Fans លោក Raving Fans និងលោក  Eunice Parisi-Carew គឺសៀវភៅ  The One Minute Manager។