បង្ហាត់បុគ្គលិកអ្នកឲ្យឆ្លាត

$2.00

📚📚បង្ហាត់បុគ្គលិករបស់អ្នកឲ្យឆ្លាត📚📚
មានមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថា ប្រសិនបើចង់ឈាន ទៅមុខ ឲ្យបានឆាប់រហ័ស រឿងសំខាន់ត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែពូកែរហូតអ្នកដទៃតាមមិនទាន់ ។
កូណុ អេតារ៉ូ អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន IBM Japan បែបជាមើលឃើញថា នេះជាវិធីល្អមិនមែនជាវិធីឆ្លាត ព្រោះចុងក្រោយ អ្នកត្រូវយកការងារមកធ្វើ ខ្លួនអែងទាំងអស់រហូតគ្មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងដដែល។
ដំណោះស្រាយ ដែលល្អ គឺ ត្រូវធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញអ្នកពូកែ ទៅវិញទេ ព្រោះប្រសិនបើពួកគេពូកែឡើងបាន1% នោះភារកិច្ចរបស់អ្នកដែលបានកាត់បន្ថយច្រើនតែម្តង។
សៀវភៅមួយនេះ បានលើកយកគន្លឹះដោះស្រាយងាយៗ តែពោរពេញដោយប្រសិទ្ធភាពយកទៅប្រើយ៉ាងច្រើនក្នុងជួរអ្នកគ្រប់គ្រង់ជនជាតិជប៉ុន ព្រោះបានជួយដល់មនុស្សដែលអ្នកធ្វើការជាមួយកាន់តែពូកែឡើងនិងបង្កើតលទ្ធផលការងាររឹតតែ ល្អគួរជាទីពេញចិត្តដូចជា
ចូររើសមនុស្សមិនពូកែចូលរួមក្នុងក្រុម។
សុំការប្រឹក្សាពីមនុស្សដែលមានតំណែងទាបបំផុត។
រៀនធ្វើបាបចិត្តមនុស្សក្នុងក្រុម។
គ្រាន់តែធ្វើខ្លួនទំនេរនៅពេលមានការងាររវល់ នោះអ្នកនឹងមានពេលទំនេរច្រើនពិតប្រាកដ។
ចូរចេញបញ្ជាតាមរយះអ្នកផ្សេង កុំដើរទៅបញ្ជាខ្លួនឯង។
អ្នកនឹងឃើញថា ធ្វើការងារកាន់តែច្រើនឡើងមិនមែនជាវិធីតែមួយជួយអ្នកឲ្យបោះជំហានទៅមុខ……..

—————
☎️ ព័ត៌មានលំអិត
 098 780 558 (smart) / 089 555 993 (cellcard)
អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ72 ផ្លូវ 566 ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ…