បង្រៀនកូនឲ្យចេះតស៊ូក្នុងជីវិត

$1.63

កូនសម្លាញ់…ក្នុងការតម្រង់ទិសនោះ គឺមិនមែនអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចរលូនទៅទាំងអស់នោះទេ ជីវិតមានឡើងមានចុះ សមបំណង ឬខកបំណង សុខ ឬទុក្ខ ហើយត្រូវប្រឈមមុខឧបសគ្គ ដែលនៅលាយឡំគ្នា។

កូនត្រូវជម្នះឧបសគ្គទាំងនោះឲ្យបាន កុំចុះចាញ់ ដោយអស់កម្លាំងចិត្តជាមុននោះ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ កម្លាំងចិត្ត ។

  ពាក្យចាស់លោកថា បើជំពប់ដួលត្រូវក្រោក ពេលយើងជំពប់ដួល ឬភ្លាត់ជើងដួល គឺត្រូវក្រោកឡើងតស៊ូជាថ្មី មានតែអ្នកដែលករោកឡើងមកតស៊ូទៅមុខប៉ុណ្ណោះដែលអាចឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅ ហើយអាចមានជីវិតល្អបាន។

—————
☎️ ព័ត៌មានលំអិត
 098 780 558 (smart) / 089 555 993 (cellcard)
អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ72 ផ្លូវ 566 ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ…