ឈុត អ្នកលក់ឆ្នើម

$23.75

?‍??‍??‍?ដើម្បីបង្កើនចំនួននៃការលក់ និងទទួលបានអតិថិជនកាន់តែច្រើន ការចេះលក់តែមួយមុខគឺ មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ។ អ្នកលក់ចាំបាច់ត្រូវយល់ពី វិធីសាស្ត្រនានាក្នុងការទាក់ទាញចិត្តមនុស្ស សិល្ប៍វិធីក្នុងការនិយាយដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អតិថិជន និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងការបង្កើតកំហុសក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។
???ជាមួយនឹងឈុត អ្នកលក់ឆ្នើម លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងនឹងសិល្បៈក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ការបង្កើនចំណេះដឹងក្នុងការគិតពិចារណា និងសម្រេចចិត្តត្រូវ ព្រមទាំងបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការទាក់ទាញចិត្តអតិថិជន។
 ក្នុងមួយឈុតមានសៀវភៅ ០៥ក្បាល ដែលសុទ្ធសឹងជាសៀវភៅសម្រាំងល្អៗ។
??? តម្លៃ $17.75 ក្នុងមួយឈុត
?ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖
 098 780 558 (smart) / 089 555 993 (cellcard)
?? ទទួលបានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ចំពោះការកម្មង់ចាប់ពី 35$ ឡើង សម្រាប់តំបន់ប្រជុំជនក្រុងភ្នំពេញ និងចំណាយ 1.5$ – 2.5$ សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទៅតាមបណ្តារខេត្ត
—————
✔️Paperback ទំហំសៀវភៅ A5
✔️ជាប្រភេទសៀវភៅទម្ងន់ស្រាល ប្រើក្រដាសសាច់ពណ៌កាកអំពៅ
—————
អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ72 ផ្លូវ 566 ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការៈ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង 8:30-5:00pm

Category: