ឈុត អ្នកដឹកនាំឆ្លាតវៃ

$35.75

អ្នកណាខ្លះចង់ឲ្យកាដូដ៏ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ និងខ្លួនឯង? ឈុតអ្នកដឹកនាំឆ្លាតវៃ គឺជាកាដូសម្រាប់មនុស្សពិសេសរបស់អ្នក ដើម្បីជួយឲ្យគាត់សម្រេចគោលដៅ…
—————
☎️ ព័ត៌មានលំអិត
 098 780 558 (smart) / 089 555 993 (cellcard)
អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ72 ផ្លូវ 566 ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងធ្វើការៈ ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង 8:30-5:00pm