ឈុត យល់ចិត្តអូន

$16.75

ថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ ទិញសៀវភៅឱ្យគូស្នេហ៍???? ដើម្បីស្នេហាកាន់តែផ្អែមល្ហែម!
☎️ ព័ត៌មានលំអិត
 098 780 558 (smart) / 089 555 993 (cellcard)
អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ72 ផ្លូវ 566 ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ…