ឈុត​សហគ្រិន E02

$45.60 $37.00

ភាគច្រើន​នៃ CEO, សហគ្រិន​ជោគជ័យ និង​អគ្គនាយកពូកែៗ​ អាន​សៀវភៅ 4-5 ក្បាល​ក្នុង​មួយ​ខែ!

087 388 697 (smart) / 017 835 581 (cellcard)
ការ​​វិនិយោគ​លើ​ឈុត​សហគ្រិន​នេះ​ស្មើរនឹង​​ 37$
ក្នុង​មួយ​ឈុត​មាន​៥ក្បាល​ (រាយ​ឈ្មោះ​ដូច​ខាង​ក្រោម)